Våra metoder inkluderar studentkonsulter, casetävlingar, rekryteringar för praktik- och studentjobb och workshop-program. Verksamheten startades 2009 och finns i hela landet.

Hållbarhetscoach

Studentcoacher på Nordic choice Hotels

Sustainergies rekrytering

Praktik och extrajobb för studenter.

Sustainergies Cup

Studenttävling med riktiga case

Sustainergies Academy

Workshop-program i samarbete med företag och organisationer