Tävla med dina hållbara idéer

Sustainergies Cup är tävlingen där du som student kan göra skillnad genom att utveckla egna lösningar på verkliga hållbarhetsutmaningar för Atlas Copco, Energimyndigheten och Skandia Fastigheter. Använd din kreativitet, tillämpa dina kunskaper och ta chansen att vinna 25 000 kr. Alla högskolestudenter är välkomna att delta, oavsett studieinriktning eller ort.

Tävlingen pågår mellan den 10:e oktober 2016 och den 29:e januari 2017!

300px-atlas_copco_logo-svg

Enable the Sustainable City

At Atlas Copco, we want to contribute to the sustainable life in an urban world. Your challenge is to explore how our product portfolio can be applied to manage the use of limited resources in a city of your choice!

Download the case in English

rgb-emh_logotyp_rgb-1

Framtidens energi – vilken är din melodi?

Hur vi använder energi , och hur vi  producerar och distribuerar el och värme förändras snabbt och har stor påverkan på morgondagens samhälle. Det är svårt att förutsäga framtiden, men för att förbereda  Sverige för hur framtiden kan se ut har vi på Energimyndigheten skapat fyra möjliga scenarier för hur framtiden och dess energisystem skulle kunna se ut   var och en utifrån en unik drivkraft. Nu behöver vi din hjälp att forma framtiden!

Ladda ner caset på svenska

Download the case in English 

334768skandia-fastigheter-bildlogotyp

Forma det cirkulära kontoret

För oss på Skandia Fastigheter är hållbar tillväxt lika mycket ett ansvar som en förutsättning för långsiktig framgång. Nu behöver vi din hjälp att ta fram cirkulära affärsmodeller för våra kontorsfastigheter! Hur kan vi utmana invanda beteenden och ta tillvara våra resurser på ett smartare sätt, samtidigt som vi skapar attraktiva arbetsplatser?

Ladda ner caset på svenska

Download the case in English 

Så tävlar du:

Kontakta oss

Alla frågor om tävlingen besvaras av Sustainergies. Du behöver inte kontakta Energimyndigheten, Skandia Fastigheter eller Atlas Copco. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig och det finns inga dumma frågor!

FAQ

Hur lämnar jag in tävlingsbidrag?

Du kommer att kunna ladda upp ditt bidrag fr.o.m vecka 43 2016. Har du bidrag till flera tävlingsfrågor laddar du upp dem en i taget, men bara ett tävlingsbidrag till varje tävlingsfråga. Ända fram till deadline kan du uppdatera dina lösningar, det är den senast uppladdade filen som räknas.

Hur lämnar vi in tävlingsbidrag som grupp?

Se till att alla gruppmedlemmar är anmälda till tävlingen. När ni lämnar in, ange då namn och e-postadress till alla gruppmedlemmar i tävlingsbidraget och låt en person i gruppen ladda upp tävlingsbidraget.

Hur många tävlingsbidrag kan jag lämna in?

Tävlar du individuellt kan du lämna in ett tävlingsbidrag per fråga. Tävlar ni i grupp kan ni lämna in lika många tävlingsbidrag som ni har gruppmedlemmar eftersom varje gruppmedlem kan ladda upp ett tävlingsbidrag per fråga. Se bara till att de tävlingsbidrag ni laddar upp verkligen är olika!

Hur många kan vi vara i en grupp?

Det är upp till er hur många ni vill vara, men varje gruppmedlem ska vara student för att få delta i tävlingen. När ni ändå är igång, passa gärna på att lösa flera av tävlingsfrågorna tillsammans!

Vad är Early Bird?

Early Bird är en chans att få hjälp att skapa ett ännu bättre tävlingsbidrag. Om du lämnar in ett utkast till ditt tävlingsbidrag senast 18 december 2016 så ger vi dig personlig feedback senast 4 januari 2017. Ju mer komplett ditt utkast är desto bättre feedback kan vi ge dig. Kanske hjälper det dig att vinna tävlingen?

När är deadline?

29:e januari 2017 kl 24.00 (tidszon UTC/GMT+1 timme).

Vad för material kan jag lämna in?

Ditt tävlingsbidrag kan utgöras av text, bilder, grafik, film eller annat digitalt material. Oavsett hur du väljer att utforma ditt tävlingsbidrag får det inte överstiga motsvarande 3 000 ord. Filmer och annat grafiskt material som inte kan laddas upp ska länkas, ladda i så fall upp en textfil med tydliga instruktioner för var ditt material finns. Ditt tävlingsbidrag kan vara på svenska eller engelska för Skandia Fastigheter och Energimyndigheten.

If you choose to work on the Atlas Copco case, your submission should be in English.