Sustainergies har inga öppna mentorskapsprogram för tillfället – läs mer nedan.

Sustainergies Mentorskap

Personlig och professionell utveckling för att jobba med hållbarhet

Sustainergies stöttar universitet och studentorganisationer som vill driva mentorskapsprogram. Vi har fem års erfarenhet av att framgångsrikt driva mentorskapsprogram med tydlig struktur och hållbarhetsfokus. Målet för Sustainergies Mentorskap är att såväl studenter som mentorer ska utvecklas personligt och professionellt, för att bli starka förändringsagenter för hållbar utveckling!

Vår metod i korthet

  • Mentorer yrkesverksamma inom hållbarhetsområdet
  • Starka matchningar genom ansökningar och intervjuer
  • Uppstartsutbildningar för studenter och mentorer
  • Specialutvecklad arbetspärm för hela mentorskapsprocessen
  • Tre gemensamma inspirationsträffar vid uppstart, mitt, avslut
  • Löpande avstämningar och enkätutvärderingar

Tidigare mentorspar

Håkan Samuelsson jobbar till vardags jobbar som miljöstrateg på Region Skåne, och deltog som mentor i Sustainergies mentorskapsprogram 2015/2016: ”Jag har fått många tankeställare om hur jag själv jobbar, vad mina drivkrafter och vad mina mål är”.

Hans adept var Björn Jensen som läser miljövetarprogrammet på Malmö Högskola kombinerat med praktiskt filosofi vid Lunds universitet. ”Det har varit otroligt givande att få erfarenhet om hur en mentor/adept-relation kan se ut. Mycket givande för karriär och hjärta”, berättar Björn.